09:00 NATURALMENT
09:30 FÓRMULA ESTEL
12:35 LA CONSULTA
13:00 CANT DE LA SALVE
13:10 FÓRMULA ESTEL
17:00 ESTEM AMB TU
18:00 CLUB+AMICS
18:30 L'EVANGELI
18:35 DIARI DEL PAPA
18:45 VESPRES