11:00 FÓRMULA ESTEL
12:35 SALUT NATURAL PER TOTHOM
13:00 CANT DE LA SALVE
13:15 FÓRMULA ESTEL
16:00 MÓN PERICO
17:00 TEMPS DE BENESTAR-L'HORA DE LA FUND.PUIGVERT
17:30 ÀGORA-MISSIÓ I VOCACIÓ
18:00 EL MIRADOR
18:40 L'EVANGELI
18:45 VESPRES