14:00 MAGAZINE CLÀSSICA
15:00 FÓRMULA ESTEL
16:00 TEMPS DE DIÀLEG
16:30 LA TAULA DE L'EVANGELI
16:59 AVUI ÉS EL DIA DEL SENYOR
18:30 FÓRMULA ESTEL
20:00 LA CANTATA DEL DIUMENGE
20:40 PETIT CONCERT
22:00 FÓRMULA ESTEL
23:00 ESGLÉSIA D'URGELL