01:00 TORN DE NIT
07:00 EL ROSARI
07:25 L'EVANGELI
07:30 LAUDES
08:00 A PRIMERA HORA
09:00 TIRANT PEL DRET
09:30 FÓRMULA LESAN
11:00 FÓRMULA ESTEL
13:00 CANT DE LA SALVE
13:15 FÓRMULA ESTEL