16:00 MÓN PERICO
17:00 L'HORA DE LA FUND.PUIGVERT
18:00 EL MIRADOR
18:40 L'EVANGELI
18:45 VESPRES
19:25 DIARI DEL PAPA
19:30 MISSIÓ I VOCACIÓ
20:00 LA VEU DE CARITAS
21:00 BÀSKET AL DIA
21:30 MADRIDISTES A CATALUNYA