07:00 EL ROSARI
07:25 L'EVANGELI
07:30 LAUDES
08:00 FÓRMULA ESTEL
09:30 FÓRMULA LESAN
11:00 FÓRMULA ESTEL
12:35 SALUT NATURAL PER TOTHOM
13:00 CANT DE LA SALVE
13:10 FÓRMULA ESTEL
18:00 EL MIRADOR