08:00 A PRIMERA HORA
09:00 A PRIMERA HORA-TIRANT PEL DRET
09:30 A PRIMERA HORA
10:00 FÓRMULA LESAN
11:00 CINQÜENTERS
12:00 FÓRMULA ESTEL
13:00 CANT DE LA SALVE
13:10 FÓRMULA ESTEL
16:00 MÓN PERICO
17:00 TEMPS DE BENESTAR-RECURSOS PER VIDA MILLOR