07:00 EL ROSARI
07:25 L'EVANGELI
07:30 LAUDES
08:00 FÓRMULA ESTEL
18:00 EL GRIPAU BLAU
18:30 L'EVANGELI
18:45 VESPRES
19:30 CLÀSSICS EN VIU
20:00 FÓRMULA ESTEL
23:00 PETIT CONCERT