En el primer aniversari dels atemptats a Catalunya, quina és la teva principal sensació?
6% Que la societat està més sensibilitzada davant les víctimes i l’amenaça terrorista.
65% Que la prevenció de la radicalització ha de ser la gran prioritat present i futura.
29% Que les víctimes no han estat prou reconegudes ni compensades.
..............................................................................................