Quina eina pot ser més eficaç per prevenir la radicalització de joves captats pel terrorisme?
2 Més control sobre possibles focus i més diplomàcia per la pau
1 Més polítiques públiques inclusives de la diversitat
4 Més educació en la pau, la diversitat i la integració