més enquestes

Quina impressió et deixa la visita del Papa als països bàltics?
Que ha transmès un missatge molt important sobre els drets dels pobles.
Que sap connectar amb la realitat pròpia dels països on va.
Que comunica molt bé, però ha de seguir denunciant els abusos.
Veure resultats