més enquestes

Tens ja decidit el teu vot a les municipals i a les europees?
Sí. El tinc molt clar en totes dues
Sí, però només en una de les dues eleccions
No, perquè dubto o per altres raons
Veure resultats