"Les enquestes marquen una tendéncia que pot influir en la gent"