Dilluns 16 de setembre, a les 17.00, hora Santa i recés de l'Apostolat de l'Oració al temple del Sagrat Cor de Girona. 
Dilluns 16 de setembre, a les 19.00, Mons. Antoni Vadell presideix l’eucaristia en la celebració de la festa patronal a la parròquia de Sant Cebrià de Tiana.