Dilluns 16 de juliol, a les 17.00, recés de l’Apostolat de l’Oració a l’església del Sagrat Cor de Girona: confessions, rosari i missa.
Dilluns 16 de juliol, festa del Carme, misses a les 18.00 i 19.30 (celebració solemne amb la coral Ars Ánime). Carmelites de l’avinguda Diagonal, 424 – Barcelona.
Dilluns 16 de juliol, festa de la Mare de Déu del Carme al Carmel de Mataró: a les 18.45, eucaristia i segones vespres.